obsah stránky

Ukázky mé práce

Finanční plán:


Některé software, které mi pomáhají při tvorbě plánu:


Díky profesionálním srovnávacím kalkulačkám dokáži vyhodnotit nabídky napříč celým finančním trhem a na základě zkušeností mohu posoudit nabídky nejen podle ceny, ale i z pohledu dodatečných poplatků ze sazebníku, různých výluk, všeobecných podmínek a také plnění při škodné události u jednotlivých institucí. Často totiž platí, že:

"Nejlevnější řešení se nakonec velmi prodraží"

Jak spolupracuji se svými klienty?

  • na první schůzce se s klienty bavím o tom, co je trápí, jakou mají představu o své budoucnosti a co vše by si chtěli v životě splnit

  • při druhé schůzce jim, na základně informací získaných z první schůzky, představím řešení

  • mou přidanou hodnotou je, že v případě, když je klient s řešením spokojený a chce jej realizovat, nemusí obíhat jednotlivé instituce, ale vše můžeme administrativně vyřídit přímo z mé kanceláře

  • tímto však spolupráce s klientem nekončí, za nejdůležitější považuji následný servis, jelikož stejně tak, jak se bude vyvíjet finanční trh, budou se vyvíjet přání klienta